Samfunnsansvar


Vi i Happy Kid ønsker å gjøre mest mulig med det lille vi har. Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Etter nøye vurderinger har vi valgt å inngå et samarbeid med Foreningen Norge Sierra Leone.

Foreningen har bygget flere sykehus, skoler og drikkevannsbrønner i Sierra Leone. Foreningen har et langt samarbeid med Eikeli og Ullern videregående skole, og har flere ganger tatt med seg en gruppe på 20-30 elever ned for å oppleve stedene de har bidratt til å bygge gjennom sine innsamlinger.

I landsbyen Rotifunk, ble det i 2009 bygget en skole - Prosperity Girls High School - for jenter på ungdoms- og videregående trinn. Skolen har ca 230 elever og er en av de beste i regionen. Mange unge jenter har ikke noe sted å bo, eller noen måte å forsørge seg selv på. For å bedre på situasjonen ble det bygget en internatbolig i 2019 med plass til 48 jenter. De får bo gratis og får også gratis mat, slik at de kan fokusere på studiene og få en mulighet til en utdanning. Internatboligen var det eneste bygget i regionen som hadde solceller med batteri som kunne gi lys og strøm til vannpumpe gjennom hele natten.

I Januar 2022 oppstod det en brann i ett av batteriene til solcelleanlegget. Internatboligen ble totalskadet i den ødeleggende brannen.


Vi var så heldige å få bli med til Sierra Leone i februar 2023 for å se på internatboligen, hva som er gjort og hva som gjenstår av arbeid. Mye av bygningsmassen i første etasje kunne reddes, og er blitt satt i stand, og bygget har fått nytt tak. Andre etasje har fortsatt mye jobb som gjenstår, samt at kjøkkenet må bygges opp igjen, og nytt solcelleanlegg på plass.


Vi var også så heldige å få donert en trampoline av en kunde høsten 2022. Denne sendte vi ned sammen med annet innsamlet møbler og utstyr i en container, og fikk montert på besøket vårt, til stor glede for jentene. De hadde aldri sett en trampoline før, men de fant fort formen. Den gav mye glede og latter.


Det betyr mye for oss å fortsette støtten vår til Foreningen Norge Sierra Leone . Vi har selv sett at det nytter, og at hjelpen kommer frem. Foreningen Norge Sierra Leone er en liten forening uten store overhead til adminstrasjon, ansatte, lokaler og markedsføring, slik som mange andre organisasjoner har. Hver eneste innsamlede krone går til formålet, og det betyr mye for oss. Ettersom foreningen også er så liten, jobber de gjerne kun med 1-2 prosjekter om gangen. Det oppleves derfor som veldig personlig å kunne være med på noe slikt.

Det store håpet er at det kan samles inn nok midler til å kjøpe et nytt solcelleanlegg og få dette på plass i løpet av sommeren, slik at huset er klart før skolestart i august. Til det trengs det ca 250.000 kroner.

Du kan lese mer om Foreningen Norge Sierra Leone og om skolen og internatboligen på foreningen sine nettsider. Skolen har også en facebook side.


Ønsker du å donere, kan du gjøre det via bank til foreningen på konto 6087.05.38092 (les mer) eller på Vipps til 801823.